HybriLift

Mantsinen HybriLift® energiansäästöjärjestelmä on materiaalinkäsittelykoneiden suunnannäyttäjä. Mantsinen HybriLift® energian talteenotto- ja uudelleenkäyttöjärjestelmä alentaa energiankulusta jopa yli 50%.

HybriLift®:n avulla puomin laskeutuessa vapautuva energia kerätään talteen ja käytetään uudelleen puomia nostettaessa, mikä alentaa energiankulusta olennaisesti. Kun nostopuomia lasketaan, öljyä pumpataan sylinteristä paineakkuihin, missä kaasua paineistetaan ja siten energiaa kerätään talteen. Tämä talteenotettu energia otetaan käytöön puomistoa nostettaessa. Kone käsittelee enemmän taakkaa pienemmällä energiankulutuksella.

HybriLift®-teknologia perustuu HybriLift®-sylintereihin ja paineakkuihin. Mantsinen 120 materiaalinkäsittleykoneessa ja sitä pienemmissä malleissa HybriLift®-kammiot on sisäänrakennettu nostopuomin nostosylintereihin. Suuremmissa malleissa Mantsinen 160 ja Mantsinen 200 on nostosylintereiden lisäksi kolmas HybriLift®-sylinteri, joka on kytketty paineakkuihin.

HybriLift®-järjestelmällä varustetut Mantsinen materiaalinkäsittelykoneet tarvitsevat pienemmän diesel- tai sähkömoottorin kuin perinteiset materiaalinkäsittelykoneet. Pienempi moottori kuluttaa vähemmän energiaa ja lisäksi huoltokustannukset pienenevät olennaisesti.

Mantsinen aloitti HybriLift®-teknologian testauksen jo 2006. Ensimmäinen HybriLift®-teknologialla varustettu materiaalinkäsittelykone lanseerattiin 2008. HybriLift®-teknologia on vakiovarusteena Mantsinen 90, Mantsinen 120, Mantsinen 160, Mantsinen 200 ja Mantsinen 300 materiaalinkäsittelykoneissa.

Mantsinen 70 materiaalinkäsittelykoneeseen HybriLift®-teknologia on saatavilla optiona.

Mantsinen 200

Maksimiulottuma 37 metriä

Mantsinen 300

Maksimiulottuma 38 metriä

Mantsinen 160

Maksimiulottuma 32 metriä

Mantsinen 120

Maksimiulottuma 27 metriä
 
 
 
Ota yhteyttä