Konttien käsittelyä materiaalinkäsittelykoneella

Mantsisen strategiana on ollut tarjota asiakkailleen taloudellisin, tuottavin ja turvallisin ratkaisu irtotavaran käsittelyyn. Perinteisesti Mantsinen koneita on käytetty irtotavaran sekä metsä- ja terästeollisuuden raaka-aineiden ja lopputuotteiden käsittelyyn. Viimein Mantsinen voi tarjota myös nopean ja tehokkaan ratkaisun konttien käsittelyyn.

Aina yrityksen alusta asti Mantsisen on tarjonnut asiakkailleen tuottavimpia ja turvallisimpia ratkaisuja irtotavaran käsittelyyn. Viimeisten 50 vuoden aikana Mantsinen on keskittynyt parantamaan irtotavaran käsittelyn tehokkuutta ja turvallisuutta. Yritystoiminnan alussa Mantsinen keskittyi tarjoamaan logistiikkapalveluja metsäteollisuusyrityksille niin Suomessa kuin Venäjällä. Logistiikkapalvelut on edelleen yrityksen tärkeä kivijalka. Mantsinen käsittelee vuosittain noin 25 miljoonaa tonnia pyöreää puuta ja muuta irtotavaraa.

Tämä käytännönläheinen, operatiivinen näkemys heijastui Mantsisen tuotteistoon kun yritys aloitti hydraulisten materiaalinkäsittelykoneiden valmistuksen 1990-luvun lopussa. Sittemmin Mantsinen koneet ovat löytäneet lukuisia eri käyttötarkoituksia satamissa, tehdasympäristöissä ja terminaaleissa. Mantsinen materiaalikäsittelykoneet käsittelevät hiiltä ja muuta irtotavaraa, romumetallia sekä valmiita metallituotteita, pyöreää puuta ja valmiita metsäteollisuuden tuotteita sekä muita irto- ja kappaletavaraa.

Materiaalinkäsittelyn tehokkuusvaatimukset lisääntyvät vuosi vuodelta ja paine nostaa tuottavuutta on jatkuvaa. Sisävesikanavien sekä rannikkolaivausten tehokkuuden nostamiseksi satamalaitteiston monikäyttöisyys on ehdoton edellytys ja siihen tarkoitukseen Mantsinen 200 HybriLift® voi tarjota mielenkiintoisen ratkaisun. Irtotavaran käsittelyn lisäksi Mantsinen 200 HybriLift® voi nyt käsitellä täysiä kontteja jopa viisi leveänä ja neljä korkeana. Hydraulisen koneen nopeus ja sen tuoma tuottavuuden parantuminen on keskeinen etu: Mantsinen 200 HybriLift® käsittelee yli 45 TEU:ta tunnissa. Sama kone, varustettuna erilaisin työvälinein, voi lisäksi käsitellä muuta kappaletavaraa sekä perinteisiä irtotavaralaatuja.

Mantsinen 200:n vakiovarusteena on HybriLift®-energiansäästöjärjestelmä, minkä avulla energiankulutusta voidaan vähentää jopa 35%. Mantsinen 200 on saatavissa niin diesel- kuin sähkökäyttöisenä. Tela- tai pyöräalustainen kone on helppo siirtää satama-alueen sisällä uuteen työpisteeseen. Tämä mahdollistaa koneen siirtämisen terminaalioperaatioihin, silloin kun konetta ei tarvita lastaamaan tai purkamaan laivoja tai proomuja. Kone voi tuolloin siis esimerkiksi purkaa tai lastata junavaunuja tai kuorma-autoja.

Irtotavaran, kappaletavaran ja konttien käsittelyn tehokkuus, nopeus ja turvallisuus nousevat uudelle tasolle Mantsisen kanssa.

Mantsinen 200

Maksimiulottuma 37 metriä
 
 
 
Ota yhteyttä